Lees Weer Mee

Bij ‘Lees Weer Mee’ worden de letters met bijbehorende gebaren aan elkaar ‘geplakt’ waardoor woorden ontstaan. Het gebruiken van de gebaren tijdens het uitspreken van de klank helpt in het vooruitkijken naar welke volgende letter er vervolgens komt om een woord te vormen. Hierbij wordt er letterlijk een verbinding gemaakt tussen het hersengedeelte die beweging aanstuurt en het hersengedeelte wat de letters visueel moet herkennen en het hersengedeelte die de juiste klank aan de letters verbindt. De gebaren ondersteunen deze kinderen enorm bij het lezen.

Bij deze methode wordt de schoolse volgorde van het alfabet volledig losgelaten en worden de letters aangeboden volgens een aangepaste volgorde. Letters die lang uit te spreken zijn zoals bijvoorbeeld de ‘m’ of de ‘l’ worden eerder aangeboden dan de letters waarbij dit niet kan zoals de ‘b’ of de ‘d’. De teksten die hierbij gebruikt worden zijn hier speciaal op aangepast. Hierdoor is thuis oefenen in het begin niet echt mogelijk aangezien gewone leesboekjes niet deze aangepaste lettervolgorde hanteren. Als uw kind verder gevorderd is en alle letters heeft geleerd, dan is oefenen thuis mogelijk. Met de gebaren zijn de kinderen in staat alle woorden te ‘ontcijferen’ die ze tegenkomen. Ze laten automatisch de gebaren weg zodra ze deze steun niet meer nodig hebben. Bij deze methode komt uw kind twee keer per week op locatie langs voor les gedurende een periode van ongeveer 3/4 jaar tot een jaar.