Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is véél meer dan alleen een hoog IQ. Begeleiding en advies voor jong en oud

DOOR WIE

Mijn naam is Maaike Rekers, ik woon in Rotterdam. Ik ben zelf UHB en trotse moeder van twee UHB zoons. Ik ben een hoogbegaafdheidsspecialist met veel kennis en kunde rond de omliggende problematiek van hoogbegaafdheid. Dit varieert van lichte problemen tot en met trauma.

Sinds 2015 begeleid ik met veel passie hoogbegaafden van alle leeftijden bij mij in de praktijk of op locatie.

Ik help de valkuilen te herkennen en lever tools om het talent tot bloei te brengen.

MISSIE

Alle hoogbegaafden lekker in hun vel.

Meer (h)erkenning en begrip brengt meer veiligheid, flexibiliteit en het tot bloei komen van talent.

Voor scholen heb ik hiernaast de missie dezelfde taal te creëren tussen kinderen, docenten en de ouders. Hierdoor kunnen problemen vroeg opgespoord en aangepakt worden.

Op het werk is mijn missie het vergroten van begrip onderling en het verbeteren van de communicatie.

HOOGBEGAAFDHEID

Meer dan een hoog IQ

Vaak wordt er gedacht dat hoogbegaafd zijn makkelijk is, je snap alles, je kan alles, hebt geen uitleg nodig en alles gaat eigenlijk vanzelf. Niets is minder waar. Hoogbegaafdheid is veel breder dan het hebben van een hoog IQ, maar hoe zit dat dan? Wat betekent het om een hoog IQ te hebben?

Hoogbegaafdheid betekent dat je snel kunt schakelen, creatieve oplossingen kunt bedenken en problemen vaak anders benadert dan de meeste mensen. Vaak denkt de hoogbegaafde hierbij dat alle mensen zo snel zijn als zij en dezelfde inzichten zullen hebben en hier ontstaat al vaak een gevoelig punt. Ze worden niet begrepen. Hierdoor botsen ze vaak met hun omgeving of ze passen zich aan en veelal gaat dit ten koste van zichzelf. Doordat ze afwijken van hun omgeving, niet begrepen en afgewezen worden, ze gaan twijfelen aan zichzelf en voelen zich eerder dom dan slim. Hulp vragen kennen ze vaak niet, tijd in iets steken om zich iets eigen te maken ook niet. Ze leren vaak van jongs af aan geen strategieën gebruiken of moeite doen om iets te leren. Op latere leeftijd hebben ze dit wèl nodig en missen dan deze skills.

Daarnaast brengt hoogbegaafdheid ook een intensiteit en gevoeligheid met zich mee. Alsof ze alles onder een loep ervaren en bekijken. Alleen niemand leert ze hoe ze daarmee om te gaan. Ze communiceren van de hak op de tak en vaak vrij direct omdat dat efficiënt is, en dit wordt als arrogant, eigenwijs en bedreigend vertaald. Hierdoor komen ze vaak in de knel, op school of laten op het werk. De patronen achter de problemen die ervaren worden zijn bij kinderen en volwassenen vrijwel gelijk. Bij kinderen zijn deze echter wat sneller bij te sturen omdat de overtuigingen nog minder lang aanwezig zijn dan bij de volwassenen. Maar….. je bent nooit te oud voor nieuwe inzichten en je bent nooit te oud om iets bij te sturen. Je bent het waard!

Hoogbegaafd-en-jezelf-zijn-scaled-home-2

Hoogbegaafdheid herkennen

Herken je meerdere van onderstaande punten?

 • Je hebt een scherp observatievermogen, ziet/hoort veel en genuanceerd, hebt oog voor details
 • Je bent hoogsensitief, gevoelig voor prikkels en emoties (ook voor die van anderen)
 • Je bent in veel onderwerpen geïnteresseerd en/of weet veel over één of meer specifieke onderwerpen, vraagt door en wil het écht begrijpen
 • Je bent snel van begrip en denkt zelf verder door, begrijpt of ontdekt iets al voordat het is uitgelegd
 • Je houdt niet van oppervlakkige gesprekken maar wil dat het ècht ergens over gaat.
 • Je brengt wat je eerder heeft gezien, gedaan of geleerd snel en makkelijk in verband met nieuwe kennis / situaties
 • Je ontwikkelt theorieën / ideeën om te begrijpen hoe iets werkt, zoekt naar verklaringen
 • Je bent creatief / vindingrijk, komt met ongebruikelijke, originele vragen of oplossingen en legt brede verbanden, die niet direct voor de hand liggen
 • Je maakt grote denksprongen, ziet vanuit verschillende invalshoeken diverse mogelijkheden om dingen te combineren, draagt meerdere oplossingen aan
 • Je staat kritisch tegenover beweringen, neemt niet zomaar iets aan, bent opmerkzaam in geval van tegenstrijdigheden
 • Je bent gevoelig voor verwachtingen van anderen en je hebt een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Je hebt een subtiel, genuanceerd gevoel voor humor, denkt graag door, neemt dingen soms zeer letterlijk
 • Je streeft naar perfectie, staat kritisch ten opzichte van jezelf
 • Je wilt graag dingen zelf ontdekken en/of bepalen

Dan ben je wellicht hoogbegaafd.

Vaak wordt ten onrechte gedacht “hoogbegaafden hebben het makkelijk, alles komt ze gewoon aanwaaien.” Niets is minder waar. Het hebben van een zeer hoog IQ kan soms knap lastig zijn. Je verveelt je op school of op je werk, leeftijdsgenoten of collega’s snappen je niet en je moet je telkens aan je omgeving aanpassen simpelweg omdat de omgeving zich niet aan jou kan aanpassen. Dit kan veel problemen opleveren. Daarvoor ben je hier aan het goede adres. Maaike werkt met veel creativiteit en toepasbare technieken. Je krijgt simpele praktische handvatten aangeboden waar je gemakkelijk en effectief mee aan de slag kunnen.

Waar we o.a. naar streven is:

 • Verminderen of zelfs volledig verdwijnen van je klachten
 • Verloren zelfvertrouwen terugvinden en uitbouwen
 • Weer goed in je vel
 • Je kunt je beter handhaven in een omgeving waar je “anders” gevonden wordt dan de meesten
 • Ontdekken waar en waarom je vastloopt en leren dit tackelen
 • De behoefte achter het gedrag leren zien, en tools om deze behoefte op een gezondere / positievere manier te vervullen
 • Je emoties leren te herkennen, ze te waarderen, er de boodschap van te leren om er vervolgens grip op te krijgen
 • Gezonder omgaan met perfectionisme en dit positief en op het juiste moment in leren zetten
 • Je talenten leren herkennen, te laten floreren en minder sterke kanten te accepteren voor hoe ze zijn zonder de verantwoordelijkheid hiervoor los te laten

Je leert stap voor stap buiten je comfortzone te gaan om te groeien! Maaike (zelf ook hoogbegaafd) kan je heel veel waardevolle handvatten aanreiken om mee aan de slag te gaan. Het begint allemaal met bewustwording.

Waar sta je nu? Hoe kijk je tegen dingen aan? Waar wil je heen? Hoe kom je daar? Wat houdt jou tegen?


Samen gaan we dat onderzoeken.

Begeleiding kan individueel of in groepsverband gegeven worden. Bij individuele begeleiding wordt er geen programma afgewerkt maar maatwerk geleverd.

Speciaal voor groepen heeft Maaike een “Smarties-trainingen” ontwikkeld. Deze zijn onder te verdelen in Smarties op school, Smarties voor ouders en docenten, Smarties voor volwassenen en Smarties op het werk.

Wil je meer informatie over een van deze programma’s? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op. Bij Maaike kan je altijd terecht voor advies. “Mensen helpen om zich te ontwikkelen, geweldig om ze te zien “groeien”, dát motiveert mij!” – Maaike

TAMARA

Maaike herkent de kracht en de talenten in de mensen die zij begeleidt en leert hen hoe ze die in kunnen zetten. Met haar duidelijke en praktische uitleg leert ze patronen te herkennen en reikt ze een toolbox vol instrumenten aan waarmee die patronen (zo nodig) doorbroken kunnen worden. Door haar kennis en ervaring kan ze goed aansluiten bij de belevingswereld van de mensen die ze begeleidt. Als pubers uitzien naar hun wekelijkse gesprek om dat ze zich gehoord, gezien en gesterkt voelen, dan weet je dat het van grote waarde is!

FEMKE

Door haar manier van coachen, waarbij ze het kind laat zijn, maar handvaten geeft om met de maatschappij om te gaan, heeft ze onze zoon laten groeien naar een kind die weer grip heeft op zichzelf en de wereld. Het snappen en begeleiden van hoogbegaafden is een kunst die Maaike zich eigen heeft gemaakt en waarmee ze kinderen weer op weg weet te helpen. Ook wij als ouders hebben menig tip mogen ontvangen op vragen waar wij mee worstelden. Daardoor konden wij als ouders aansluiten bij zijn coachingstraject waardoor het resultaat versterkt werd?

HARBOUR BILINGUAL ROTTERDAM

In het schooljaar 2016-2017 waren wij op zoek naar een werkwijze om onze (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Wij kwamen in contact met Maaike en haar Smarties training. Haar werkwijze sprak ons aan omdat zij een programma aanbiedt dat zich richt op het creëren van de sociaal emotionele voorwaarde om tot leren te komen. Doormiddel van creatieve opdrachten en/of verhalen laat ze de kinderen kennis maken met o.a. de leerkuil, behoefte achter het gedrag, het cadeautje” NOG” en Makkieland & Lefland. Maaike is zeer betrokken bij school, ouders en kinderen. De samenwerking tussen school en Maaike hebben wij als zeer prettig ervaren. Maaike gaat mee met de wensen van school en past zich, waar mogelijk, aan. Wij merkten dat onze kinderen graag naar haar lessen toegingen en dat zij deze handvatten gebruikten in de klas. Voor Maaike was het een missie om dezelfde taal te creëren tussen school, ouders en kinderen. Om dit te bereiken heeft ze thematische bijeenkomsten georganiseerd voor leerkrachten en ouders. Maaike gaf altijd een zeer uitgebreide overdracht van de voortgang van haar lessen aan ouders en school. Hieruit bleek dat zij een warm hart toedraagt aan de kinderen. Maaike is een zeer bijzondere vrouw met enorm veel kennis op het gebied van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Wij hebben als school heel veel tools geleerd om onze leerlingen beter te begeleiden in hun ontwikkeling. Wij raden deze training dan ook zeer zeker aan!

Xandra Pieters en Jessica Pönitz Harbour Bilingual, Rotterdam
EIGEN ERVARING

Ik zag mijn eigen zoon worstelen met zijn hoogbegaafdheid. Hij had woedebuien van ruim een uur terwijl hij op school een voorbeeldig kind was. “Waren ze allemaal maar zo” hoorde ik menig juf zeggen. Dat hij thuis door het lint ging konden ze niet geloven. “Hij was toch altijd zo rustig?”. Mijn zoon raakte zo in de knoop met zichzelf dat hij begon te stotteren. Binnen zes weken was hij niet meer te verstaan. Ze zeggen altijd dat een coach zijn/haar eigen kinderen niet coachen kan. Ik deel die mening niet. Ik ben met dezelfde tools die ik gebruik bij andere kinderen met mijn zoon aan de slag gegaan. Ik heb hem dingen geleerd over wat er anders is als je hoogbegaafd bent en wat niet. Ik heb hem o.a. goed om leren gaan met zijn perfectionisme, we zijn met overtuigingen en mindset aan de slag gegaan èn we hebben een manier gevonden om met zijn hoge gevoeligheid om te gaan, zijn emoties te begrijpen en gezond hiermee om te gaan. Zo snel als het stotteren was gekomen verdween het ook weer. Zelfs de stottertherapeute, die we voor de zekerheid toch maar ingeschakeld hadden, was stomverbaasd. “Wat heeft u met hem gedaan, hoe heeft u dit zo snel voor elkaar gekregen?” vroeg ze me. Geen enkele spraakoefening was er nodig, hij was gaan stotteren doordat hij emotioneel in de knoop zat. Knoop er uit…. stotteren weg. Zo simpel kan het zijn.

Hoogbegaafd, meer dan een IQ

Anders zijn

Hoogbegaafden voelen vanaf heel jonge leeftijd instinctief aan dat ze anders zijn alleen begrijpen ze vaak niet waar dit aan ligt. Doordat ze afwijken van hun omgeving ontwikkelen ze vaak belemmerende overtuigingen. Ze gaan twijfelen aan zichzelf en voelen zich eerder dom dan slim, hulp vragen kennen ze vaak niet. Ze voelen zich vaak niet gezien, niet begrepen en afgewezen. Dit kan o.a. leiden tot een slecht zelfbeeld, onderpresteren, faalangst, ongezond perfectionisme, ongewenst of ongezond gedrag of geheel uitvallen. Hoogbegaafden leren structureel anders maar zijn zich daarvan vaak niet bewust. Hoogbegaafden leren vaak van jongs af aan geen strategieën te gebruiken of moeite te moeten doen om iets zich eigen te maken. Op latere leeftijd hebben ze dit echter wèl nodig en missen dan deze skills. Vaak zie je dan ook dat als school qua leerstof probleemloos is verlopen dat problemen zich plots verderop openbaren, in hun vervolgopleiding, studie en soms zelfs ook in het volwassen leven. Ze missen dan strategieën, zien hulp vragen als dom en onkunde en ze snappen niet dat iets leren tijd kost, ook als je intelligent bent. Daarnaast brengt hoogbegaafdheid ook een intensiteit en gevoeligheid met zich mee. Alsof ze alles onder een loep ervaren en bekijken. Alleen niemand leert ze hoe daarmee om te gaan. Ze communiceren van de hak op de tak en vaak vrij direct omdat dat efficiënt is, en dit wordt als arrogant, eigenwijs en bedreigend vertaald. Het is belangrijk dit goed te begeleiden en niet aan het toeval over te laten.

Hoogbegaafd is heel gewoon!

IQ en EQ

Vaak bestaat de misvatting dat hoogbegaafden sociaal onhandig worden als je ze bij elkaar zet. Ook wordt er wel eens gedacht dat hoogbegaafden sociaal altijd onhandig zijn of achter lopen.

In de praktijk is het eigenlijk het totaal tegenovergestelde. Op jonge leeftijd lopen ze erg voor op sociaal emotioneel gebied in vergelijk met leeftijdsgenootjes. Hier is de hoogbegaafde zich echter vaak niet van bewust en dan beginnen er problemen te ontstaan. Leeftijdsgenoten zijn minder ver en minder serieus in vriendschappen en dit lijdt tot misverstanden. Dit wordt als pijnlijk ervaren. De hoogbegaafde voelt zich onbegrepen en afgewezen en vaak heeft dit tot gevolg dat deze zich terugtrekt van sociale contacten. Het gevolg hiervan is dat ze hierdoor uiteindelijk sociaal onhandig worden.

De hoogbegaafde heeft soortgenoten (peers) nodig om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen en zijn/haar sociale vaardigheden te oefenen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt geeft dit in het schakelen naar lagere cognitieve levels totaal geen probleem. Goed kunnen leren schakelen vraagt juist een besef van het eigen niveau.

Hoogbegaafdheid brengt ook een hoge gevoeligheid met zich mee in de breedste zin van het woord. Tegen ze zeggen dat ze maar een beetje hard moeten worden is net zo gek als tegen iemand met blauwe ogen zeggen dat hij ze wat minder blauw moet maken. Het is onderdeel van hoogbegaafd zijn. Goed met deze gevoeligheid leren omgaan is op het vlak EQ onmisbaar.

Hoogbegaafden zijn net pioenrozen, er kan een geweldige bloem uit tevoorschijn komen mits de omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn. Goede begeleiding is daarbij essentieel.

Maaike, ervaren en deskundig

Diploma’s: Somatic experiencing Practitioner, HNLP master, NLP practitioner, Trauma en hechting, Kindgedreven werken, Novilo – Gevorderd talentbegeleider – Mindset – Slimme kleuters – Coachingsvaardigheden

Weetjes

Wist je…

… dat de problematiek rondom hoogbegaafdheid niet leeftijdsgebonden is? De valkuilen van het hebben van een snel brein, een hoge gevoeligheid kan je dus maar beter op jonge leeftijd leren kennen en overwinnen. Hoe eerder je dit goed begeleidt hoe meer profijt er van zal komen het verdere volwassenleven.

***

… dat meer dan 70% van de hoogbegaafden zich dom voelt? Ze kijken vaak naar wat er over een onderwerp te weten valt en dat vergelijken ze met wat zij van dit onderwerp weten en dan schieten ze elke keer weer te kort. Ze leggen hun streeflat erg hoog voor zichzelf en zijn zich daarvan meestal niet bewust.

***

… dat hoogbegaafde kinderen het goed bedoelde ‘pluswerk’ vaak als strafwerk ervaren omdat het bovenop het gewone werk komt? Hierdoor ontwikkelen veel van deze kinderen vaak tegenzin in het naar school gaan. Onnodige herhalingen moeten er echt uit. Compact wat ze beheersen!

***

Als hoogbegaafde

goed in je vel

Maaike dat ben ik

Hoi, ik ben Maaike. Ik ben meervoudig ervaringsdeskundige op het gebied van hoogbegaafdheid omdat ik zelf hoogbegaafd en hoogsensitief ben, en twee hoogbegaafde hoogsensitieve kinderen heb. Ik weet waar deze kinderen tegenaan lopen en waar de knelpunten kunnen zitten. Doordat ik zelf hoogbegaafd ben spreek ik “hun taal”, iets dat deze kinderen meteen oppikken, zich vertrouwt bij voelen en waarderen.

Om deze kinderen nog beter te kunnen begeleiden heb ik o.a de GOTB (gevorderd talentbegeleider) bij Novilo gevolgd. (Novilo is geaccrediteerd door het CRKBO, Register leraar en Registerplein.) Deze kennis heb ik aangevuld met diverse trainingen zoals trauma en hechting, kindgedreven werken en kindertekeningen lezen. Hiernaast ben ik gecertificeerd master NLP. Januari 2021ben ik gestart met een opleiding voor Somatic Experiencing Traumatherapeut.

Maaike Rekers

Ervaringsdeskundige Specialist Hoogbegaafdheid

📞 (0)6 428 482 60 ✉️ info(AT)kind-met-zelfvertrouwen.nl
Berichten

Contact

Dank je wel voor je interesse in Kind Met Zelfvertrouwen
Neem contact op voor een afspraak of vrijblijvend advies

☎️ (0)6 428 482 60
✉️ info(AT)kind-met-zelfvertrouwen.nl