Docenten en ouders

Maaike heeft de Smart 4-ALL training ontwikkeld voor docenten en ouders. Deze training is compact en bestaat uit 4 dagdelen. “Smart 4-ALL ” is een speciaal programma om docenten en ouders rondom (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen dezelfde taal te laten spreken om deze kinderen zo goed mogelijk te helpen in het goed leren omgaan met hun andere manier van denken, doen en voelen.

Dagdeel 1

Tijdens deze les leer ik docenten en ouders (liefst gelijktijdig) wat STAAT is en hoe dit het leren van het kind beïnvloed. Een kind is pas optimaal leerbaar als het zich veilig en gezien voelt en als de stof past bij het niveau van het kind. Hiernaast geeft intelligentie zonder motivatie en/of goeie strategieën ook geen enkele garantie voor een gewenst resultaat. In deze les gaan we een kijkje nemen in de spiraal van hoe denken doen en voelen met elkaar verweven is. Waar zitten de openingen om iets te veranderen als dingen niet zo lopen als gehoopt of verwacht?

Dagdeel 2

Tijdens deze les staan overtuigingen en de basisbehoeftes achter het gedag centraal. We kijken naar verschillende vormen van overtuigingen, hoe ze ontstaan en wat ze met ons doen. Door middel van eenvoudige posters wordt hier een beeld aan gegeven die gebruikt kunnen worden om dit de kinderen uit te leggen en ze te leren de regie te nemen over hun overtuigingen. Hetzelfde geldt voor de behoeftes die schuil gaan achter gedrag. Deze nemen we in deze les onder de loep. We gaan gedrag door een nieuwe bril bekijken waardoor we nieuwe mogelijkheden gaan zien om dit gedrag bij te sturen waar gewenst.

Dagdeel 3

Tijdens deze les kijken we naar de frustratietolerantie en bijbehorend gedrag. Wat is het venster van tolerantie? Wat gebeurt er als je hier buiten komt? Hoe reageren mensen als ze hier buiten komen? Welke defensie-strategieën worden zichtbaar? Wat zijn de gevolgen van lang buiten dit venster zijn? Waar zitten de gevaren? Hoe kan je iemand terug in zijn/haar venster helpen? Hoe kan je iemand helpen zijn/haar venster te vergroten?

Dagdeel 4

Tijdens deze les kijken we naar gevoelens en emotieregulatie. Wat zit er achter de gevoelde emotie, en hoe is dit aan de achterliggende behoeftes te koppelen uit les 1? Wat zijn de verborgen boodschappen van emoties (zowel positief als negatief )? Wat zijn de actie-signalen van deze emoties? Hoe en hoe snel kan je van emotie wisselen? Wat is de connectie met STAAT. Behoeftes en overtuigen? Tot slot komt alles samen. De kracht van gemeenschappelijke taal tussen kind, docent en ouders wordt in deze les extra benadrukt.

Voor meer informatie neem contact op.