Gebruikersvoorwaarden, disclaimer en cookiebeleid

Hoogbegaafdheid

TOEPASSELIJKHEID

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van Kind-met-zelfvertrouwen en op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden.

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Gebruik van informatie
Kind-met-zelfvertrouwen streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Kind-met-zelfvertrouwen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Eventuele juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kind-met-zelfvertrouwen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Kind-met-zelfvertrouwen en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Kind-met-zelfvertrouwen garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Wel pogen we ontvangen mails binnen 5 werkdagen te beantwoorden. De veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Kind-met-zelfvertrouwen te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Kind-met-zelfvertrouwen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Kind-met-zelfvertrouwen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten 
Alle publicaties en uitingen van Kind-met-zelfvertrouwen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd. gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Kind-met-zelfvertrouwen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

COOKIEBELEID

Bij het gebruik van onze website kan door ons en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie u bent. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Graag leggen we u hieronder uit welke soorten cookies we gebruiken.

  1. Functionele cookies
    Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee (delen van) onze website optimaliseren. Daarnaast gebruiken we bv cookies van YouTube of Wistia om ervoor te zorgen dat u eventuele video’s kunt bekijken mits deze op de website aanwezig zijn. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
  2. Analytische cookies
    Analytische cookies zijn voor ons belangrijk om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Door anoniem gegevens te verzamelen van een grote stroom bezoekers kunnen we bijvoorbeeld de best passende doorverwijslink in een pagina te zetten of de beste verwante blogs aanraden wanneer u een artikel interessant vond. Zonder anonieme input van u en anderen zouden we geen beeld hebben van het gebruik van onze website en kunnen we enkel gissen op welke manier we onze informatie het beste aan kunnen bieden zodat alles goed gevonden kan worden. Graag verbeteren wij de gebruikservaring om zo de geboden informatie voor u nog beter aan te laten sluiten. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. En Google Analytics gebruikt hiervoor cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van onze websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
  3. Marketing cookies
    Marketing cookies kunnen we gebruiken om bij te houden welke pagina’s u bezoekt en interessant vindt op onze site. Dit zijn ook cookies die we gebruiken om na te gaan wie welke webpagina bezoekt vanuit een eventuele nieuwsbrief om zo gerichte informatie te kunnen doorgeven. Daarnaast werkt Kind-met-zelfvertrouwen met Facebook pixels waardoor we de informatie en content die we delen en advertenties die we gebruiken aan laten sluiten bij uw interesse op basis van uw website bezoek.

Opt-in of afmelden voor cookies
In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat wij van tevoren toestemming moeten vragen om cookies te mogen plaatsen op uw computer. Daarom tonen wij u bij het eerste bezoek aan de website eerst een cookie melding. U kunt hierin aangeven of u hier wel of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer u geen keuze maakt en ervoor kiest om onze website te blijven gebruiken geef u automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies.

Als u helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kunt u dit instellen in de standaard instellingen van uw browser. We wijzen u erop dat delen van onze website mogelijk niet meer werken als u cookies uitschakelt.

INFORMATIE / AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website kunnen we zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om u te inspireren om op een positieve manier te kijken naar hoogbegaafdheid hoogsensitiviteit en beelddenken. De informatie op deze site, in nieuwsbrieven of eventuele ebooks kan niet worden aangemerkt als advies.

Hoewel we deze website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en steeds onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. We garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid website
Kind-met-zelfvertrouwen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van de website. Onder werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook wordt onder meer verstaan: defecten, virussen, gegevensverlies en andere onvolkomenheden. Kind-met-zelfvertrouwen is evenmin aansprakelijk voor eventuele werkelijke of vermeende schade door de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld. Ook is Kind-met-zelfvertrouwen niet aansprakelijk voor eventuele werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook die zou kunnen ontstaan door het onderscheppen, manipuleren of door ander oneigenlijk gebruik van informatie die per e-mail of anderszins aan Kind-met-zelfvertrouwen wordt gezonden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de eigenaar/medewerkers van Kind-met-zelfvertrouwen .

Privacy
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in het privacyreglement, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Copyright & eigendom
Op alle materialen, informatie, online materialen en andere overdracht van Kind-met-zelfvertrouwen naar deelnemer geldt copyright. De rechten blijven volledig bij Kind-met-zelfvertrouwen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Kind-met-zelfvertrouwen.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die zouden kunnen ontstaan in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Wijzigingen
Kind-met-zelfvertrouwen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient derhalve aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen.

Maaike Rekers
Paetsstraat 20c
3039 XR Rotterdam