Hoe herken je dat?

Wanneer veel van onderstaande kenmerken worden waargenomen bij een kind, is dit een indicatie dat er sprake kan zijn van (hoog)begaafdheid.

Het kind…

 • heeft een scherp observatievermogen, ziet/hoort veel en genuanceerd, heeft oog voor details
 • is gevoelig voor prikkels, soms hoogsensitief
 • is in veel onderwerpen geïnteresseerd en/of weet veel over één of meer specifieke onderwerpen, vraagt door en wil het écht begrijpen
 • is snel van begrip en denkt zelf verder door, begrijpt of ontdekt iets al voordat het is uitgelegd
 • brengt wat hij/zij eerder heeft gezien, gedaan of geleerd snel en makkelijk in verband met nieuwe kennis / situaties
 • ontwikkelt theorieën / ideeën om te begrijpen hoe iets werkt, zoekt naar verklaringen
 • is intensief bezig met activiteiten en onderwerpen, waartoe hij/zij zich voelt aangesproken
 • werkt enthousiast voor passies, is gedreven om (eigen) gestelde doelen te bereiken
 • is initiatiefrijk en ondernemend, heeft veel energie, houdt zich veel bezig met verschillende (buitenschoolse) activiteiten
 • is creatief / vindingrijk, komt met ongebruikelijke, originele vragen of oplossingen en legt brede verbanden, die niet direct voor de hand liggen
 • maakt grote denksprongen, ziet vanuit verschillende invalshoeken diverse mogelijkheden om dingen te combineren, draagt meerdere oplossingen aan
 • staat kritisch tegenover beweringen, neemt niet zomaar iets aan, is opmerkzaam in geval van tegenstrijdigheden
 • is sterk gevoelig voor verwachtingen van anderen, ziet en begrijpt het gezichtspunt van anderen
 • heeft een subtiel, genuanceerd gevoel voor humor, denkt graag door, neemt dingen (bewust) letterlijk
 • houdt van uitdagingen, voelt zich aangetrokken tot moeilijke opdrachten
 • streeft naar perfectie, staat kritisch ten opzichte van zichzelf
 • heeft weinig sturing nodig, wil graag dingen zelf ontdekken of bepalen

Om deze kinderen te helpen heeft Maaike een het programma Smarties samengesteld. Lees hier wat dit programma inhoudt.