Hoogbegaafd

Veel hoogbegaafde kinderen hebben moeite met anders zijn en anders leren. Ze worden niet genoeg of verkeerd uitgedaagd. Hoogbegaafde kinderen hebben al vanaf groep 1 goede begeleiding nodig om o.a. onderpresteren, faalangst en ongezond perfectionisme te voorkomen. Ze voelen zich anders – waarom dat is en hoe dat precies zit, dat weten ze vaak niet. Een ongezond zelfbeeld is dan snel gevormd – met alle gevolgen van dien. Hoogbegaafdheid gaat tevens vaak samen met hoogsensitiviteit.

Hoogbegaafde kinderen in de onderbouw die moeite hebben met een of meerdere van onderstaande kenmerken: fouten maken / onderpresteren / ongezond perfectionistisch zijn / zich anders of alleen voelen / zich thuis heel anders gedragen dan op school / zich niet of moeilijk kunnen concentreren / erg gevoelig zijn / moeite hebben met omgang met andere kinderen kan Maaike begeleiden. Dit kan in groepsverband of individueel.

Wist u dat een slimme kleuter zich binnen 6 weken aan kan passen aan de situatie op school? Een kind kan het gevoel krijgen dat er geen plaats is voor zijn/haar inbreng, en past zich aan bij wat de andere kinderen doen. Dit leidt vaak tot frustratie bij het kind. Bij de een uit zich dit op school, bij de ander juist alleen thuis.  Op school zien ze dan een kind dat keurig mee doet met de rest terwijl de ouders hun kind thuis zien veranderen.

Waar o.a. mee gewerkt kan worden

 • Hoogbegaafdheid – wat is dat, en hoe ga je er mee om?
 • Faalangst
 • Perfectionisme
 • Onderpresteren
 • Anders denken en anders leren
 • Gevoelens
 • Denken en doen
 • Werkhouding
 • Doorzetten of opgeven
 • Anders zijn en jezelf
 • Omgang met andere kinderen

Heb je vragen of wil je je kind aanmelden, neem dan hier contact op.