Kinderen en jongeren

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid, meer dan alleen een hoog IQ

Ervaart je kind problemen? Is het passend onderwijs alles behalve passend? Heeft je kind weerstand ontwikkeld in het naar school gaan? Laat het ongewenst of ongezond gedrag zien thuis of op school? Heeft je kind moeite met vriendschappen? Is je kind gevoeliger dan de meeste andere kinderen? Leg het zijn/haar streeflat erg hoog en heeft het moeite met het maken van een fout? Heeft je kind moeite met doorzetten? Lijkt of is je kind depressief? Gebruikt het zijn/haar intelligentie meer om van het probleem af te komen in plaats van het op te lossen? Veel van bovengenoemde problemen kunnen vanuit hoogbegaafd ontstaan en daar kan Maaike je kind en ook jou als ouder helpen.

BEL NU 0642848260

(H)erkenning

Is je kind (vermoedelijk) hoogbegaafd dan ben je bij Maaike aan het juiste adres. Vanuit haar opleiding tot gevorderd talentbegeleider bij Novilo, haar NLP en diverse aanverwante trainingen heeft Maaike veel tools om kinderen en hun ouders te kunnen begeleiden.  Maaike is zelf UHB en heeft twee UHB kinderen. Ze kent het klappen van deze zweep van beide kanten als geen ander. En juist die ervaringsdeskundigheid is in geen opleiding te leren! De herkenning en het begrip alleen al zal een fijne ervaring zijn voor je kind. Eindelijk iemand die het snapt!

Vaak ontwikkelen hoogbegaafde kinderen al op zeer jonge leeftijd onjuiste overtuigingen over zichzelf omdat ze haarfijn aanvoelen dat ze in veel dingen anders zijn dan hun omgeving. Deze overtuigingen zijn aan de buitenkant niet zo een twee drie zichtbaar. Echter zal dit zich op termijn gaan uiten in het zelfbeeld, gedrag, in somatische klachten of een combinatie hiervan. Kinderen willen bijvoorbeeld niet meer naar school, hebben buikpijn, hoofdpijn of gaan zich ineens anders gedragen. Ze gaan ineens ver onder hun niveau tekenen of lezen, kruipen in hun schulp of lijken te bevriezen. Soms gebeurt er ook het tegenovergestelde en laten deze kinderen plots storend gedrag zien, krijgen woedebuien en/of huilbuien of gaan alle uitdagingen uit de weg. Ook met de ernstigere gevolgen weet Maaike raad. Je kunt terecht met: somatische klachten, faalangst, depressie, suïcide neigingen, burnout, boreout en destructief gedag. Hoe eerder je deze kinderen begeleid hoe meer leed je kunt voorkomen.

hoogbegaafd en anders zijn

Begeleiding hoe gaat dat?

Gelukkig zijn er verschillende manieren om met bovengenoemde punten aan de slag te gaan.
Met Maaike ga je samen op zoek waar de knelpunten zitten en waar je graag wilt groeien. Eerst kom je kennismaken. Je mag zelf vertellen, alles vragen wat je wilt en als dat te spannend of nog te moeilijk is kan Maaike zelf ook beginnen met vertellen. Uit een grote map trekt Maaike dan af en toe een plaat tevoorschijn en daar vertelt ze dan wat over waar je veel aan kunt hebben. Maaike maakt alles visueel en dat is gemakkelijk om te onthouden. Er wordt niet alleen gepraat. Er is ruimte voor creativiteit, knutselen, tekenen, bouwen met lego, verhalen lezen of schrijven, een spelletje en zo meer. Hou je niet van knutselen? Geen probleem, niks moet. Maaike levert maatwerk en vind altijd wel iets wat past, ongeacht hoe oud je bent. We gaan samen kijken waar je nu staat, waar je heen wilt, wat je nodig hebt om daar te komen en naar wat je nu nog tegenhoudt. De eerste stap hierbij is altijd bewustwording. Waar je je niet van bewust bent is lastig te veranderen.

We kijken naar eventuele mismatch met school. Waar gaat wat niet goed en wat kan school doen om je daarbij te helpen? Daarnaast kijken we naar het zelfbeeld, aanwezige zwak makende overtuigingen en buigen die om naar sterk makende overtuigingen. We kijken naar de behoeften die schuil gaan achter het gedrag en je krijgt tools om negatief of schadelijk gedrag in te ruilen voor neutraal of positief gedrag zonder dat je te kort schiet in je behoeften. Ook is er een stuk emotieregulatie waarmee gewerkt kan worden. De relatie tussen denken doen en voelen zijn onlosmakelijk verbonden en de drie basispijlers waar Maaike mee werkt. Machteloosheid wordt veranderd in keuze en er valt veel meer te kiezen in denken doen en voelen dan je je nu wellicht realiseert! BEL NU 0642848260

Voor basisschoolleerlingen heeft Maaike de Smarties training samengesteld. Lees hier wat dit programma inhoudt. Deze training kan op scholen verzorgd worden of daarbuiten.

Daarnaast kan Maaike helpen door de communicatie rondom de behoefte van uw kind met de leerkracht te verbeteren.

Hier vindt u de begeleidingsovereenkomst, de algemene voorwaarden van Kind-met-zelfvertrouwen en de meldcode huiselijk geweld.

Voor vragen over tarieven kunt u het best contact opnemen.

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Wanneer veel van onderstaande kenmerken worden waargenomen bij een kind, is dit een indicatie dat er sprake kan zijn van (hoog)begaafdheid.

Het kind…

 • heeft een scherp observatievermogen, ziet/hoort veel en genuanceerd, heeft oog voor details
 • is gevoelig voor prikkels, hoogsensitief
 • vraagt door en wil het écht begrijpen, is in veel onderwerpen geïnteresseerd en/of weet veel over één of meer specifieke onderwerpen
 • is snel van begrip en denkt zelf verder door, begrijpt of ontdekt iets al voordat het is uitgelegd
 • brengt wat hij/zij eerder heeft gezien, gedaan of geleerd snel en makkelijk in verband met nieuwe kennis / situaties
 • ontwikkelt theorieën / ideeën om te begrijpen hoe iets werkt, zoekt naar verklaringen
 • is creatief / vindingrijk, komt met ongebruikelijke, originele vragen of oplossingen en legt brede verbanden, die niet direct voor de hand liggen
 • maakt grote denksprongen, ziet vanuit verschillende invalshoeken diverse mogelijkheden om dingen te combineren, draagt meerdere oplossingen aan
 • staat kritisch tegenover beweringen, neemt niet zomaar iets aan, is opmerkzaam in geval van tegenstrijdigheden
 • is gevoelig voor verwachtingen van anderen en heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • heeft een subtiel, genuanceerd gevoel voor humor, denkt graag door, neemt dingen letterlijk
 • streeft naar perfectie, staat kritisch ten opzichte van zichzelf
 • wil graag dingen zelf ontdekken of bepalen

Anders leren

Hoogbegaafde kinderen denken en leren anders dan de gemiddelde leerling. Ze maken grotere denksprongen, leren van nature Top down in plaats van Bottom up, ordenen en sorteren informatie en leggen al op heel jonge leeftijd verbanden. Een top-down denker denkt vanuit het geheel en beredeneert terug. Hij heeft een totaaloverzicht nodig voordat hij de plaats ziet van een kleiner onderdeel en dat ook kan begrijpen. Zonder het totaalplaatje kan hij een detail geen handen en voeten geven en het zoeken naar de achtergrond belemmert hem om het kleine stapje dat wordt uitgelegd in zich op te nemen. Hij KAN alleen ‘leren’ wanneer hij inzicht krijgt in het geheel, de achtergrond, het kader, het doel, noem maar op. Pas dan ziet hij de plaats en de waarde van de kleinere stapjes in het leerproces en is hij in staat om zich erop te concentreren. Het is voor de top-down denker dus erg belangrijk dat eerst het grote kader aangeboden wordt, zoals uitleg van de gehele grammaticale regel, en dan pas oefenen. Dit vergt een aanpassing van het over het algemeen bottom-up opgebouwde onderwijs, waarbij de leerstof uit kleinere stappen is opgebouwd. Deze kinderen willen weten hoe iets in elkaar zit en waarom bepaalde dingen moeten gebeuren. Ze hebben er behoefte aan te weten welke verwachtingen er ten aanzien van hen zijn, zodat ze daar ook aan kunnen voldoen. Ze hebben houvast aan een duidelijk rooster, een helder schema.

Verbanden leggen en sorteren

Hoogbegaafde kinderen sorteren opgenomen kennis en leggen verbanden. Meestal komen ze hierdoor op onverwachte en originele oplossingen.

De valkuilen en misvattingen

Slimme kinderen beginnen net zoals andere kinderen over het algemeen zeer gemotiveerd aan de basisschool. Hun verwachting is dat ze er gaan leren lezen, schrijven en rekenen. De werkelijkheid valt tegen. In plaats van letters en cijfers leren, moeten ze in de kring naar elkaar luisteren en samen spelen. Wat volwassenen zo belangrijk voor hen vinden is voor hen een grote teleurstelling. Tenzij de leerkracht in staat is om dit kind te laten merken dat het serieus wordt genomen en wordt uitgedaagd om het eigen creatieve denkvermogen te gebruiken. De aanname dat de hoogbegaafde leerling zijn/haar motivatie uit zichzelf haalt, en dus altijd toont meer aan te kunnen dan een doorsnee leerling, is een enorme valkuil. Deze leerling heeft het juist nodig dat de leerkracht meer van hem vraagt. De tweede valkuil is dat er vaak gedacht wordt dat een hoogbegaafde leerling geen instructie nodig heeft. Deze leerlingen hebben, net als alle andere kinderen wel degelijk instructie nodig. Het aantal te nemen stappen en de duur van de instructie is hetgeen wat anders is. Krijgen deze leerlingen geen instructie dan lopen ze het risico zelf strategieën te ontwikkelen die wellicht niet juist zijn waardoor ze verstrikt kunnen raken in de leerstof. 

Pluswerk en verrijkingsmaterialen

Een grote misvatting van pluswerk en verrijkingswerk is dat dit extra op het al bestaande pakket moet komen voor als kinderen het bestaande werk af hebben en tijd over hebben. Het is heel belangrijk dat het verrijkingswerk niet bovenop het gewone werk komt, maar dat er gecompact wordt en dat de verrijking in plaats van herhalingsstof komt. Als dit namelijk niet gebeurd is de kans groot dat het kind dit zal ervaren als strafwerk omdat het meer moet doen dan de anderen. Dit heeft vaak als gevolg dat kinderen expres trager gaan werken of stilvallen. Verrijking en pluswerk moet dus echt in plaats van herhaling! De beste verrijkingsmaterialen bestaan uit opdrachten die een beroep doen op kritisch nadenken, probleemoplossend denken, discussiëren en zelf strategieën en informatie zoeken.

Kaders

De verwachtingen van de volwassene moeten gezien de capaciteiten van deze leerling hoog liggen. Niet om daarmee de leerling extra te belasten, maar omdat deze anders snel kan ´onderduiken´ in de groep. En dat is funest voor de persoonlijkheidsontwikkeling, het doorzettingsvermogen en het leren zich in te zetten om iets te leren. Hoogbegaafde leerlingen denken en werken vanuit kaders. Wanneer ze de verwachtingen van de leerkracht als hoog ervaren, is dát het kader waarbinnen ze zich inzetten om hun capaciteiten te ontplooien. Ervaren ze de verwachtingen van de leerkracht als laag (weinig moeite), dan is dát het kader (waaraan ze zonder enige inzet kunnen voldoen). Om kinderen te stimuleren hun talenten te ontwikkelen, is het dus belangrijk dat de leerkracht de leerling ziet zoals hij werkelijk is en de verwachtingen daarop afstemt. Daarmee wordt ook het zelfbeeld van deze leerling positief beïnvloed. Hoe realistischer de kijk op jezelf (dus zoals je werkelijk bent), hoe gelukkiger een mens zich voelt.

Hoogsensitiviteit

Hoogbegaafde kinderen hebben naast een hoog IQ ook een hoge gevoeligheid. Ze nemen meer waar dan de meeste andere kinderen. Ze zijn gevoelig voor de kleinste dingen, veranderingen en details. Bijvoorbeeld merkjes moeten uit kleding geknipt worden, sokken of onderbroeken willen ze niet dragen doordat er naadjes en randjes aanzitten. Nieuwe kleding moet eerst meerdere malen gewassen worden ivm het nieuw aanvoelen, anders willen ze het niet dragen. Ze kunnen zich moeilijk concentreren doordat ze gevoeliger zijn voor geluid en/of licht. Deze kinderen observeren tevens voortdurend alles heel scherp. Het valt ze op als er een situatie veranderd in de klas of bij een persoon. Ze zijn zeer gevoelig voor de intonatie van een vraag waardoor al snel een gewenst antwoord gegeven wordt. Ook in situaties met sociale interactie zijn ze oplettend. Ze weten bijvoorbeeld precies te benoemen wat er in een bepaalde situatie gebeurd is, ook als dat inmiddels lang geleden is. Op school observeren hoogsensitieve kinderen bijvoorbeeld nauwkeurig welke kinderen de neiging hebben om fel te reageren. Ze weten vervolgens precies wat ze bij deze kinderen beter kunnen laten, om niet zelf met die felle reactie geconfronteerd te worden. Ze denken diep na over oorzaak en gevolg. Deze mate van gevoeligheid kan de nodige problemen met zich meebrengen. Goed met het talent van hooggevoeligheid leren omgaan is daar cruciaal in.

Ervaren en deskundig

Maaike dat ben ik

Hoi, ik ben Maaike. Ik ben meervoudig ervaringsdeskundige op het gebied van hoogbegaafdheid omdat ik zelf hoogbegaafd en hoogsensitief ben, en twee hoogbegaafde hoogsensitieve kinderen heb. Ik weet waar deze kinderen, hun ouders en docenten tegenaan lopen en waar de knelpunten kunnen zitten. Doordat ik zelf hoogbegaafd ben spreek ik “hun taal”, iets dat hoogbegaafde kinderen meteen oppikken, zich vertrouwt bij voelen en waarderen.

Naast mijn ervaring uit de praktijk heb ik diverse diploma’s waaronder de GOTB (gevorderd talentbegeleider) Novilo . (Novilo is geaccrediteerd door het CRKBO, Register leraar en Registerplein.) Deze kennis heb ik aangevuld met diverse trainingen zoals trauma en hechting, kindgedreven werken. Hiernaast ben ik gecertificeerd master NLP. Januari 2021ben ik gestart met een opleiding voor Somatic Experiencing Traumatherapeut.

Ervaringsdeskundige en Specialist Hoogbegaafdheid BEL NU 0642848260

Contact

Kind Met Zelfvertrouwen – Paetsstraat 20c, 3039XR Rotterdam – 0642848260

Kvk: 50204297