Lees Weer Mee

Dé helpende hand bij lezen!

Handgebaren, bij ‘Lees Weer Mee’ wordt er gebruikt gemaakt van handgebaren tijdens het lezen. Handgebaren??? Mijn kind is toch niet doof? Nee, het zijn niet dezelfde handgebaren als de handgebaren voor doven. Lees Weer Mee heeft voor elke letter van het alfabet een eigen handgebaar.

Bij heet gebruiken van handgebaren tijdens het lezen wordt er letterlijk een verbinding gemaakt tussen het hersengedeelte die beweging aanstuurt, het hersengedeelte wat de letters visueel moet herkennen èn het hersengedeelte die de juiste klank aan de letters verbindt. De gebaren ondersteunen deze kinderen enorm bij het lezen!

De gebaren helpen tijdens het uitspreken van de klank in het vooruitkijken naar welke volgende letter er vervolgens komt om een woord te vormen.

Bij deze methode wordt de schoolse volgorde van het alfabet volledig losgelaten en worden de letters aangeboden volgens een aangepaste volgorde. Letters die lang uit te spreken zijn zoals bijvoorbeeld de ‘m’ of de ‘l’ worden eerder aangeboden dan de letters waarbij dit niet kan zoals de ‘b’ of de ‘d’. De ‘b’, ‘d’, ‘p’ en de ‘q’ lijken trouwens voor kinderen die moeite hebben met lezen teveel op elkaar om deze in het begin goed te kunnen onderscheiden. Ook de veranderingen van klanken bij het samenstellen van letters zoals ‘oe’, ‘ui’, ‘eu’ zitten vaak veel problemen. Deze combinaties krijgen hun eigen handgebaar die anders is dan die van de losse letters zodat bv een ‘oe’ makkelijker als ‘setje’ herkent wordt.

De teksten die bij Lees Weer Mee gebruikt worden zijn hier speciaal op aangepast. Gewone leesboekjes hanteren helaas niet deze op moeilijkheidsgraad aangepaste lettervolgorde. Als uw kind verder gevorderd is en alle letters heeft geleerd, dan is oefenen thuis ook met gewone boekjes mogelijk. Met de gebaren zijn de kinderen in staat alle woorden te ‘ontcijferen’ die ze tegenkomen. Ze laten automatisch de gebaren weg zodra ze deze steun niet meer nodig hebben. Bij deze methode kunt u kiezen of u met uw kind twee keer per week op locatie langs komt voor les gedurende een periode van ongeveer 3/4 jaar tot een jaar, of dat ik u als ouders/begeleiders de methode met handgebaren in een aantal sessies leer zodat u zelf thuis met uw kind kunt oefenen.