meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoogbegaafdheid

Vanaf 1 januari 2019 treedt er een wijziging in het Besluit verplichte meldcode in werking. Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

STAP 1

Signalen in kaart brengen

STAP 2

Overleg met collega en eventueel raadpleging veilig thuis

STAP 3

Gesprek met cliënt

STAP 4

Wegen van huiselijk geweld/ kindermishandeling

Heb ik op basis van stap 1 tm 3 een vermoeden van / is er sprake van huiselijk geweld en/of kindermishandeling? Heb ik een vermoeden van / is er sprake van acute of structurele onveiligheid?

STAP 5

Beslissen

1. Is melden noodzakelijk? 2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?
Melden is noodzakelijk als er sprake is van: Acute onveiligheid Structurele onveiligheid Hulp verlenen is mogelijk als: De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp De hulp leidt tot duurzame veiligheid
Indien hulp verlenen op basis van een van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk

De toepassing van dit afwegingskader

Een afwegingskader biedt een professional een vijftal afwegingen die hem ondersteunen om in een concrete situatie rond een cliënt/cliëntsysteem te bepalen of melden bij Veilig Thuis is aangewezen en of hij zelf hulp kan bieden of organiseren.

Het afwegingskader geeft de professionele norm weer voor situaties van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling waarin melden bij Veilig Thuis volgens de beroepsgroepen als noodzakelijk wordt beschouwd. Dit afwegingskader biedt helpende vragen bij de betreffende afwegingsvraag die de professional zichzelf in een concrete situatie kan stellen.