Maaike, dat ben ik

Hoi, ik ben Maaike. Ik ben meervoudig ervaringsdeskundige op het gebied van hoogbegaafdheid omdat ik zelf hoogbegaafd en hoogsensitief ben, en twee hoogbegaafde hoogsensitieve kinderen heb. Ik weet waar deze kinderen tegenaan lopen en waar de knelpunten kunnen zitten. Doordat ik zelf hoogbegaafd ben spreek ik “hun taal”, iets dat deze kinderen meteen oppikken, zich vertrouwt bij voelen en waarderen.

Om deze kinderen nog beter te kunnen begeleiden heb ik o.a de GOTB (gevorderd talentbegeleider) bij Novilo gevolgd. (Novilo is geaccrediteerd door het CRKBO, Register leraar en Registerplein.) Deze kennis heb ik aangevuld met diverse trainingen zoals trauma en hechting, kindgedreven werken en kindertekeningen lezen. Momenteel ben ik bezig mijn kennis en vaardigheden uit te breiden met NLP.

Gevolgde specialisaties

 • Mindset
 • Slimme kleuters
 • Coaching

Gevolgde trainingen

 • Ik leer anders
 • Leren door zien
 • AD(H)D
 • faalangst en perfectionisme
 • begeleiding hoogbegaafde kinderen
 • trauma en hechting
 • kindgedreven werken
 • kindertekeningen lezen

Ervaring

Voor het schooljaar 2018-2019 verzorgt Maaike op de Blijberg tweetalig te Rotterdam een leertraject voor docenten en ouders in de vorm van open lessen. Dit om de driehoek tussen ouders-docenten-kinderen zo sterk mogelijk te maken en het geleerde nòg beter te verankeren. Hiernaast gaat Maaike ook dit jaar weer twee Smartie trainingen geven op de Blijberg tweetalig. Van 2017-2018 heeft Maaike met veel enthousiasme haar vernieuwde Smartie training verzorgd voor twee groepen van de Blijberg tweetalig te Rotterdam. Hiernaast heeft zij kinderen individueel begeleid zowel in haar eigen praktijk als op locatie zoals bij de Viermaster te Dordrecht, de Satelliet, te Dordrecht en het Insula College te Dordrecht.  Op Daltonschool de Margriet heeft Maaike in 2015-2016 jaar drie trajecten verzorgd voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen die moeite hadden met een of meerdere van onderstaande kenmerken: fouten maken / onderpresteren / ongezond perfectionistisch zijn / zich anders of alleen voelen / zich thuis heel anders gedragen dan op school / zich niet of moeilijk kunnen concentreren / erg gevoelig zijn / moeite hebben met omgang met andere kinderen. Inmiddels heeft Maaike haar ervaring uitgebreid door een oudertraining te ontwikkelen waarvan de pilot in oktober 2016 gehouden is.

Een voorbeeld uit Maaike’s eigen ervaring:

Ik zag mijn eigen zoon worstelen met zijn hoogbegaafdheid. Hij had woedebuien van ruim een uur terwijl hij op school een voorbeeldig kind was. “Waren ze allemaal maar zo” hoorde ik menig juf zeggen. Dat hij thuis door het lint ging konden ze niet geloven. “Hij was toch altijd zo rustig?”. Mijn zoon raakte zo in de knoop met zichzelf dat hij begon te stotteren. Binnen zes weken was hij niet meer te verstaan. Ze zeggen altijd dat een coach zijn/haar eigen kinderen niet coachen kan. Ik deel die mening niet. Ik ben met dezelfde tools die ik gebruik bij andere kinderen met mijn zoon aan de slag gegaan.

Ik heb hem dingen geleerd over wat er anders is als je hoogbegaafd bent en wat niet. Ik heb hem o.a. goed om leren gaan met zijn perfectionisme, we zijn met overtuigingen en mindset aan de slag gegaan èn we hebben een manier gevonden om met zijn hooggevoeligheid om te gaan, zijn emoties te begrijpen en gezond hiermee om te gaan. Zo snel als het stotteren was gekomen verdween het ook weer. Zelfs de stottertherapeute, die we voor de zekerheid toch maar ingeschakeld hadden, was stomverbaasd. “Wat heeft u met hem gedaan, hoe heeft u dit zo snel voor elkaar gekregen?” vroeg ze me. Geen enkele spraakoefening was er nodig, hij was gaan stotteren doordat hij emotioneel in de knoop zat. Knoop er uit…. stotteren weg. Zo simpel kan het zijn.

Diploma’s en certificaten