Scholen

Maaike begeleidt kinderen zowel individueel als in groepsverband. Speciaal voor scholen heeft Maaike de Smartie training ontwikkeld.

Smarties” is een speciaal programma om (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen te helpen in het goed leren omgaan met hun andere manier van denken, doen en voelen.

Waarom wordt dit programma aangeboden?

Veel van deze kinderen voelen instinctief dat ze anders zijn alleen begrijpen ze vaak niet waar dit aan ligt. Dit onbegrip kan o.a. leiden tot een ongezond zelfbeeld, onderpresteren, faalangst, ongezond perfectionisme, ongewenst gedrag of in het geheel niet meer naar school willen.

Tijdens de les worden ze vaak niet genoeg of verkeerd uitgedaagd. Deze kinderen leren structureel anders maar zijn zich daarvan niet bewust. Er wordt vaak gedacht dat deze kinderen geholpen zijn met extra werk. Soms wordt echter het goed bedoelde extra werk als strafwerk ervaren waardoor het kind nog meer tegenzin ontwikkelt in het naar school gaan.

Voor welke kinderen is dit programma?

Dit programma is speciaal voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen in de onderbouw die moeite hebben met een of meerdere van onderstaande kenmerken:

fouten maken / onderpresteren / ongezond perfectionistisch zijn / zich anders of alleen voelen / zich thuis heel anders gedragen dan op school / zich niet of moeilijk kunnen concentreren / erg gevoelig zijn / moeite hebben met omgang met andere kinderen.

Wat komt er aan bod?

 • Wat betekent dat nou, slim zijn?
 • Behoefte achter het gedrag
 • Faalangst
 • Mindset
 • Overtuigingen
 • Emoties
 • Denken, doen en voelen
 • Perfectionisme
 • Anders denken en anders leren
 • Wat is talent, inzet, strategie en resultaat?
 • Dagdromen
 • Ben ik dom als ik om hulp vraag?
 • Piekeren
 • Makkieland en Lefland
 • Doorzetten of opgeven
 • Aanpassingsgedrag en jezelf zijn
 • Omgang met andere kinderen

Hoe is het programma ingericht?

Bij Smarties worden verhalen voorgelezen, gepraat, gefantaseerd en verscheidene oefeningen gedaan. Hierdoor wordt het delen en bespreken van waar ze tegen aanlopen veel makkelijker voor de kinderen. Ze kunnen verbanden zien tussen hun eigen situatie, die van het verhaal en die van elkaar. Ze leren dat ze niet de enige zijn die met bepaalde aspecten worstelen. Ze leren gedrag te begrijpen, te herkennen en dit bij te sturen. Vaste ‘mindsets’ maken plaats voor ‘groei mindsets’.

Maaike leert deze kinderen zien waar ze nu staan, waar ze in de toekomst willen staan en hoe ze daar in hoeveel stappen kunnen komen.

De kinderen bedenken samen met elkaar de groepsregels waar iedereen zich aan moet houden zodat iedereen zich veilig kan voelen binnen deze groep. Hierna gaan ze aan de slag met opdrachten creatieve en praktische opdrachten afgewisseld met luisteropdrachten. Bij de creatieve opdrachten tekenen of knutselen de kinderen. Bij de praktische opdrachten doen ze lichamelijkeoefeningen, bijvoorbeeld oefeningen om prikkels te verwerken. Bij de luisteropdrachten worden verhalen voorgelezen waarin deze kinderen zichzelf kunnen herkennen. Hierdoor wordt hun zelfvertrouwen stukje bij beetje versterkt. 

We praten veel met elkaar. Dit wordt door de kinderen meestal als bevrijdend, leuk maar soms ook als niet leuk ervaren, afhankelijk van het onderwerp. Soms kan het voorkomen dat kinderen het moeilijk of eng vinden om bv over hun emoties of over met maken van fouten te praten. De kinderen wordt niets verplicht te doen wat ze niet willen of echt niet durven. Wel probeert Maaike ze stapje voor stapje uit te dagen om te groeien.

De groep bestaat uit  maximaal 8 kinderen, zodat er ruime tijd en aandacht is voor het individuele kind.

Het basis programma bestaat uit 15 basis lessen van een uur. Het is ook mogelijk om uit een lijst onderwerpen te kiezen waarmee gewerkt kan worden. Denk hierbij aan onderwerpen als: anders leren, piekeren en negatief denken, identiteit, pesten, grenzen aangeven, overtuigingen, faalangst, emotieregulatie, frustratietolerantie, gedrag, behoefte achter het gedrag

Btw

In mijn werk kom ik vaak de vraag tegen “waarom reken je btw? Wij zijn een school / samenwerkingsverband en kunnen geen btw terugvragen. Kan de factuur zonder btw?”. Het antwoord hierop is helaas “nee”. Als zzp-er ben ik genoodzaakt om voor mijn coaching btw te rekenen. Zowel de belastingdienst al steunpunt passend onderwijs bevestigen dit. Voor eventuele vragen hierover verwijs ik u naar https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl