Volwassenen

Op latere leeftijd pas ontdekken dat je hoogbegaafd bent kan een behoorlijke impact hebben. Jaren lang heb je je misschien al afgevraagd wat er nou zo anders is aan jou en waarom mensen je vaak niet begrijpen. Als je daar ineens dit antwoord op krijgt dan gaat er een balletje rollen.

Bij Maaike kun je ook als volwassene terecht. Maaike gaat samen met jou op zoek waar de knelpunten zitten en waar je graag wilt groeien. We gaan samen kijken waar je nu staat, waar je heen wilt, wat je nodig hebt om daar te komen en naar wat je daar nu nog in tegenhoudt. Vanuit haar opleiding tot gevorderd talentbegeleider bij Novilo, haar NLP en diverse aanverwante trainingen heeft Maaike veel tools om je te kunnen begeleiden. Leeftijd is hierbij irrelevant. Maaike is zelf hoogbegaafd en heeft twee hoogbegaafde kinderen. En juist die ervaringsdeskundigheid is in geen opleiding te leren!

Mijn verhaal in het kort: “Ik heb altijd gedacht dat ik dom en raar en lui was. Waarom? Dat werd vaak tegen mij gezegd. Door kinderen uit mijn klas en zelfs docenten, op het middelbaar en in het basisonderwijs. Een andere verklaring had ik niet dus ik dacht dat dat dan wel waar zou zijn. En ergens wist ik heel diep van binnen dat het toch niet klopte. Ik stelde altijd veel vragen, wilde snappen hoe dingen werken en verbaasde me altijd over mijn omgeving dat zij deze drive niet hadden. Als ik op school op zoek ging naar de kern van de stof kreeg ik meestal te horen dat we zo diep niet op de stof ingingen met als gevolg dat mijn motivatie als sneeuw voor de zon verdween. Makkelijke vragen daar struikel ik over maar vragen waar de meesten geen antwoord op weten die interesseren mij, daar kan ik me in vastbijten en dat is altijd zo geweest. Filosoferen over het leven en waarom de dingen zijn zoals ze zijn werd meestal afgedaan met ‘doe niet zo moeilijk’, een verbaasde open mond of afkeuring. Parate kennis opdoen, stampwerk was altijd lastig voor mij. Ik wilde de dingen begrijpen. Leerstrategieën daar had ik nog nooit van gehoord. En dan ontdek je op je 30ste dat je hoogbegaafd bent. Een IQ van 152, terwijl Cito aangaf dat huishoudschool zelfs te moeilijk voor mij zou zijn! Ik heb dat ervaren als een aardbeving in mijn hele systeem. Alles hierboven beschreven stond ineens in een ander daglicht. Fantastisch…. en ook even schrikken. Want…. ‘dan gaat dit dus ook nooit over’ dacht ik even. Ik leerde veel over hoogbegaafdheid en alles begon op zijn plek te vallen. De gewoonte om te denken ‘dat kan ik niet want ik ben dom’ was echter niet meteen verdwenen. De overtuigingen die ik gevormd had toen ik opgroeide zaten diep en hadden patronen met zich meegebracht die lastig te doorbreken bleken. Gelukkig zijn er verschillende manieren om daarmee aan de slag te gaan. De eerste stap hierbij is altijd bewustwording. Stap twee is weten dat je nooit te oud bent om te leren, al ontdek je hetzelfde op je 80ste dan nòg is het waardevol om er iets mee te doen. Als je namelijk blijf doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Wil je iets anders? Dat kan, dan moet je iets anders gaan doen. Dat klinkt heel simpel maar om iets anders te kunnen doem moet je eerst iets anders gaan voelen. Je emoties bepalen namelijk altijd wat je gaat doen. Wat kan je daar nou weer mee? Nou, je emoties komen voort uit je gedachten. Je overtuigingen en de betekenissen die jij geeft aan dat wat er gebeurt. En daar heb je veel meer in te kiezen dan je je nu wellicht realiseert!”