Werkwijze

Bij de eerste intake wordt er ingezoomd op wat exact de hulpvraag is en wat u als klant verwacht. Vanuit daar kan Maaike samen met u een begeleidingstraject in kaart brengen. Samen wordt er gekeken waar we nu staan, waar we in de toekomst willen staan en hoe we daar kunnen komen. We kijken naar de hindernissen die nu ervaren worden, welke hulpbronnen er al aanwezig zijn en wat we hier aan kunnen toevoegen.

Hier vindt u de begeleidingsovereenkomst, de algemene voorwaarden van Kind-met-zelfvertrouwen en de meldcode huiselijk geweld.

Voor vragen over tarieven kunt u het best contact opnemen.